ὁμιλήσητε

ὁμιλήσητε
ὁμῑλήσητε , ὁμιλέω
to be in company with
aor subj act 2nd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”